News Hub

Welcome to the News Hub where you can access all our Tin Tuc news as it is posted in a simple newslist fomat. 

You can also use the News Hub to search for news items by date or with key words.

Or scroll to the bottom of the page to search the archives from all our Tin Tuc newsletters from previous years.

From the Board of Directors
Posted 15/12/2017 06:49PM

On behalf of the Board of Directors, I write to update you on some of the work the Board has been engaged in during the first half of this year namely oversight of school finances, campus development, transition planning and fundraising at UNIS Hanoi.

Finances

One of the main duties and responsibilities of the Board is the fiscal stability of the School. We are committed to maintaining a secure financial foundation and transparency for our community. We are pleased to note the following;

1. Audit 16-17: Ernst and Young have carried out last year's audit and have declared the school's financial reports to be in good order. The Annual Report 2016-2017 (UNIS Unfolded) will provide the summary financial information in the new year.

2. Budget planning 17-18: Our projected budget for this year was based on an enrollment figure of 1140 students. Current admissions  data anticipates no change to this figure with no budget adjustment required.

3. Budget 18-19: The Board has approved the budget for next year's annual action plan based on a steady enrollment of 1140.  This is a cautious figure as we  budget conservatively to ensure long term stability for the school. UNIS Hanoi remains the number one choice of new families relocating to Hanoi.

Tuition Fees Increase of 5%

The Board bases its budget decision on the School's Values, Mission and Vision to ensure that the School honours its commitment to you and your children. Key to that commitment is recruiting and retaining highly qualified and experienced teachers and further developing our campus in support of teaching and learning. Following extensive benchmarking analysis, a draft budget with a proposed 5% tuition increase for 2018-2019 was presented at our community meeting in November. It was subsequently approved at the November Board meeting. Capital Fees will be reviewed by the Finance Committee next year. The outcome of that review will then be shared with the community before any changes would be implemented for the 2019 - 2020 school year.

The Board will provide another presentation of the 18-19 Budget in January during school hours. Please check Tin Tuc in January for details.

Transition Year Planning

This school year marks the last year Dr Barder will be our Head of School to be replaced by Jane McGee in August 2018. Planning and meetings to ensure a smooth transition are already underway culminating in our 30th Birthday celebration and recognition of Dr Barder's legacy, planned for next Spring. We look forward to your support and participation.

Campus Development

We anticipate completion of most Phase 3A buildings by the end of this month. Transitioning into the new buildings will take place once all occupancy approvals have been granted. The Board has approved the rephasing of Phase 3B. Updated design costing to be presented to the Board for approval in the New Year.

Future Fundraising at UNIS Hanoi

This year marks the last year of the Scholarship Community Fundraising Campaign with the establishing of the Dr Charles Barder Scholarship - a 10 year fund to support a series of High School Scholars. Thank you for your support! The Board is currently planning the direction for future fundraising initiatives and looks forward to announcing those plans to the community at the end of the year.

None of these achievements would be possible without the dedication of Board and Committee volunteers. I would like to thank everyone for their hardworking support and I would like to wish everyone a wonderful holiday season and best wishes for a healthy and happy New Year. 

___________________________________

 

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cập nhật tới ông/bà một số công việc Hội đồng quản trị đã tham gia trong nửa đầu năm nay, cụ thể là: giám sát hoạt động tài chính của trường, xây dựng cơ sở hạ tầng , quy hoạch chuyển tiếp và hoạt động gây quỹ tại UNIS Hà Nội.

Tài chính

Một trong những nhiệm vụ chính và trách nhiệm của Hội đồng quản trị là duy trì sự ổn định tài chính của trường. Chúng tôi cam kết duy trì một nền tảng tài chính an toàn và minh bạch đối với cộng đồng UNIS. Sau đây là một vài điều cần lưu ý;

1. Kiểm toán 16-17: Ernst and Young đã tiến hành kiểm toán cho năm ngoái và đã công bố báo cáo tài chính của nhà trường với kết quả tài chính tốt. Báo cáo Hàng năm 2016-2017 (Báo cáo nội bộ UNIS) sẽ tóm lược các thông tin tài chính trong năm mới.

2. Kế hoạch ngân sách 17-18: Ngân sách dự kiến của chúng tôi trong năm nay được dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh của 1140 học sinh. Hiện tại, dữ liệu tuyển sinh dự kiến sẽ không thay đổi và sẽ không yêu cầu thêm các điều chỉnh gì về ngân sách.

3. Ngân sách 18-19: Hội đồng quản trị đã phê duyệt ngân sách cho Kế hoạch hành động năm tới dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh là 1140. Chúng tôi đã thống kê ngân sách này một cách thận trọng để đảm bảo ổn định lâu dài cho trường học. UNIS Hà Nội vẫn là lựa chọn số một cho mọi gia đình khi di chuyển tới nơi ở mới.

Học phí tăng 5%

Hội đồng quản trị quyết định ngân sách dựa trên các Giá trị, Sứ mệnh và Tầm nhìn của trường và đảm bảo nhà trường tôn trọng cam kết của mình đối với phụ huynh và học sinh. Yếu tố quan trọng của cam kết đó được thể hiện qua hoạt động tuyển dụng và thu hút giáo viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng hơn nữa để hỗ trợ công cuộc giảng dạy. Sau các phân tích so sánh sâu rộng, dự thảo ngân sách với đề nghị tăng 5% học phí năm học 2018-2019 đã được trình bày với Ủy ban Tài chính và tại cuộc họp Hội đồng quản trị cộng đồng vào tháng 11. Sau đó, dự thảo đã được phê duyệt tại cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 11. Lệ phí vốn sẽ được xem xét bởi Ủy ban Tài chính trong năm tới. Kết quả xem xét sau đó sẽ được chia sẻ với tập thể nhà trường và phụ huynh học sinh trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho năm học 2019 - 2020.

Hội đồng Quản trị sẽ thuyết trình trước toàn thể phụ huynh nhà trường bản Ngân sách năm 18-19 vào tháng 1 sắp tới.  Đề nghị các phụ huynh cập nhật thông tin trên trang Tin Tức để biết thêm chi tiết.   

Kế hoạch năm chuyển tiếp

Năm học này đánh dấu năm làm việc cuối cùng của Tiến sĩ Barder với vai trò Giám Đốc Nhà trường, và sẽ được kế nhiệm bởi bà Jane McGee vào tháng 8/2018. Kế hoạch và các cuộc họp để đảm bảo việc đảm nhận vị trí mới diễn ra một cách suôn sẻ đã và đang được thực hiện, trong đó nổi bật là Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường và công nhận những cống hiến lớn lao của Tiến sĩ Barder; những kế hoạch năm chuyển tiếp sẽ được tiếp tục triển khai trong mùa xuân tới. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và tham gia của quý nhà trường và phụ huynh học sinh.

Phát triển cơ sở hạ tầng

Chúng tôi dự đoán hoàn thiện xây dựng giai đoạn 3A vào cuối tháng này. Quá trình chuyển qua các tòa nhà mới sẽ diễn ra khi tất cả các phê duyệt cư trú được chấp thuận. Hội đồng quản trị đã phê duyệt công tác xây dựng giai đoạn 3B. Chi phí thiết kế được cập nhật gần đây nhất sẽ được trình lên Hội đồng quản trị phê duyệt trong năm mới.

Chương trình gây quỹ trong tương lai tại UNIS Hà Nội

Năm nay đánh dấu năm cuối cùng của Chiến dịch gây quỹ học bổng Cộng đồng bằng việc thành lập quỹ học bổng của Tiến sĩ Charles Barder - một quỹ học bổng 10 năm để hỗ trợ các Học sinh Trung học được nhận học bổng của nhà trường. Cảm ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh học sinh! Hội đồng quản trị hiện đang có kế hoạch định hướng cho sáng kiến gây quỹ trong tương lai và mong đợi sẽ công bố những kế hoạch đó cho cộng đồng nhà trường và phụ huynh học sinh vào cuối năm học này.

Những thành tựu này sẽ không thành hiện thực nếu không có được sự cống hiến của Hội đồng quản trị và Ban tình nguyện viên. Tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và tôi xin chúc tất cả một mùa lễ tuyệt vời và những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới khỏe mạnh và hạnh phúc.  

Nguyen Van Hieu
Board Chair 2017-2018

Tin Tuc Archive Files

  • United Nations International School of Hanoi
  • G9 Ciputra
  • Tay Ho
  • Hanoi, Vietnam
powered by finalsite