Home Language - Vietnamese

"Chương trình tiếng Việt hay còn gọi là chương trình tiếng Việt mẹ đẻ” được giảng dạy ở trường UNIS Hà Nội xuyên suốt từ bậc tiểu học đến phổ thông trung học.

Tất cả những học sinh nghe, nói thành thạo tiếng Việt đều có thể tham gia vào những lớp học tiếng Việt. Học sinh sẽ được kiểm tra đánh giá trình độ và xếp lớp phù hợp. Ở bậc tiểu học, học sinh được học để phát triển toàn diện cả bốn kỹ năng: Nghe-Nói-Đọc-Viết. Các em được học từ cách phát âm, đánh vần cho đến cách đọc, viết thành thạo những văn bản với những yêu cầu/mục đích khác nhau. Thông qua rất nhiều những hoạt động như đóng kịch, văn nghệ, kể chuyện, làm thơ…các em sẽ cùng khám phá và gìn giữ những vẻ đẹp của nền văn hóa Việt.

Sang đến bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học, môn tiếng Việt được chuyển thành môn văn học Việt Nam hay còn gọi là môn Ngữ Văn. Tiếp nối truyền thống từ bậc tiểu học, học sinh sẽ được thầy/cô tiếp tục rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Các em sẽ có cơ hội học ngữ pháp, từ vựng va cách viết văn thông qua các tác phẩm văn học Việt Nam cũng như văn học thế giới. Mục đích của các khóa học là trau dồi kiến thức văn học của các em ngày một nâng cao, đồng thời duy trì nền văn hóa Việt Nam – cái nôi cho sự hình thành nền tảng tính cách trong mỗi con người!"

Thời lượng học tiếng Việt của các lớp như sau:

Lớp 1 2 tiết học một tuần
Lớp 2 3 tiết học một tuần
Lớp 3 3 tiết học một tuần
Lớp 4 4 tiết học một tuần
Lớp 5 4 tiết học một tuần
Lớp 6 - 12       2.5 tiết học một tuần

 

 

  • United Nations International School of Hanoi
  • G9 Ciputra
  • Tay Ho
  • Hanoi, Vietnam
powered by finalsite