Home Language - Dutch

NTC school "De Blauwe Lotus”

Op UNIS geeft de Nederlandse school "de Blauwe Lotus” kinderen de gelegenheid lessen in de Nederlandse taal en cultuur te volgen. Juf Lisanne geeft les aan de groepen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.  Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden de lessen gegeven van 15.30 tot 18.15 uur. Op woensdag is dit van 14.30 tot 17.30 uur.

Onze missie en ambitie

 • Het NTC-programma van de Blauwe Lotus heeft als doel de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de opvoeding van het kind.
 • Het NTC-programma heeft als doelstelling leerlingen een goede aansluiting te bieden op het Nederlandstalige onderwijs in Nederland en België. In het primair onderwijs wordt naar de kerndoelen voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal toegewerkt, zoals deze door de Stichting leerplan Ontwikkeling (SLO) zijn geformuleerd. In het voortgezet onderwijs wordt er naar de referentieniveaus toegewerkt.
 • Er worden per groep 120 uur onderwijs per jaar gegeven. Om de aansluiting met Nederland en het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, besteedt de school, naast de Nederlandse taal, ook aandacht aan de Nederlandse en Belgische cultuur. Dit gebeurt voor een gedeelte tijdens de les, maar er zijn ook cultuuractiviteiten in het weekend.
 • Onze school streeft naar samenwerking met UNIS, zonder dat de identiteit van het NTC-onderwijs verloren gaat.

 

Voor de aansluiting op het Nederlands onderwijs is er bijzondere aandacht voor:

 • Onderwijs op maat. Hier wordt een hoge prioriteit aan geven, wat inhoudt dat alle mogelijke middelen worden aangewend om de leerlingen een individueel lesprogramma aan te bieden dat aansluit bij hun ontwikkelings- en taalvaardigheidsniveau.
 • Aanpassing in taaldidactiek voor leerlingen met een minder goede beheersing van het Nederlands en voor wie Nederlands niet de eerste taal is.
 • We streven naar een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Op zowel cognitief als sociaal- emotioneel vlak.

 

Meer informatie over o.a. de schoolgids, het lesrooster en aanmelding, vindt u op onze website: www.ntchanoi.nl

Tevens is de school aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland: www.stichtingnob.nl

Tevens is de school aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland: www.stichtingnob.nl.

 

 • United Nations International School of Hanoi
 • G9 Ciputra
 • Tay Ho
 • Hanoi, Vietnam
powered by finalsite