Home Language - Danish

Dansk Skoleforening Hanoi (DSH)

Dansk Skoleforening Hanoi blev etableret i 2005 af en gruppe danske forældre i Hanoi, som gik sammen om at sikre deres børns danskundervisning. Frem til 2009 blev undervisningen foretaget af lokale kræfter. I 2009 blev man enige om at rekruttere en uddannet dansklærer for at højne kvaliteten af undervisningen.

Undervisningen finder primært sted på UNIS, da det er her det største antal danske børn går. Efter behov kan der dog oprettes hold på andre skoler i byen.

På UNIS kan man deltage i danskundervisningen på alle klassetrin, og der tilbydes fra 1 til 4 ugentlige timer. Fra PK til 5. klasse er undervisningen integreret i elevernes daglige skema. Fra 6. klasse til og med 12. klasse er undervisningen placeret i eftermiddagstimerne uden for normal skolegang. Undervisningen på UNIS inden for skemaet er kun for UNIS elever. Undervisningen uden for skoletid er åben for alle elever.

Al undervisningen foregår på små hold med udgangspunkt i den enkelte elev. Så vidt muligt arbejdes der ud fra de samme indholds- og målbeskrivelser som på det tilsvarende klassetrin i Danmark. Lærer, elev og forældre opstiller i fællesskab mål for undervisningen, så det sikres, at undervisningen bliver så optimal for eleven som muligt.

Ud over det rent danskfaglige indhold lægges der også vægt på formidling af dansk kultur og historie. Dette gøres ved fx. at markere mærkedage i løbet af året, læse centrale danske forfattere, snakke ungdomskultur i Danmark, se danske film og lytte til og analysere dansk musik.

Ønsker man at læse dansk på IB niveau, kan DSH være behjælpelig med at skaffe kontakt til en vejleder. En IB eksamen er adgangsgivende til de fleste danske universiteter og videregående uddannelser, men de fleste steder stilles der krav om dansk på IB niveau.

Har du spørgsmål så kontakt os endelig.

Med venlig hilsen

Ole Udsholt  – Dansklærer 

Stine Cooper 

Dansk skema 2017-18

Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
ASA          
           

 

< back to page list
  • United Nations International School of Hanoi
  • G9 Ciputra
  • Tay Ho
  • Hanoi, Vietnam
powered by finalsite