Header Holder (Sticky Header)

Landing Nav

Breadcrumb

Learning Together (Tiếng Việt)

Single Hero

Hội Thảo Learning Together là hội thảo thường niên do trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội) tổ chức miễn phí nhằm kết nối các nhà giáo dục, giáo viên trong nước và quốc tế.

Hội thảo Learning Together năm nay sẽ được tổ chức theo hình thực trực tiếp tại trường UNIS Hà Nội và trực tuyến vào Thứ Bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023. Chương trình sẽ bao gồm các chủ đề thảo luận và chuyên đề cho tất cả các cấp học từ Mầm non đến Trung học Phổ thông.

Với chủ điểm 'Cảm hứng từ tương lai', Hội thảo Learning Together 2023 muốn khơi nguồn cảm hứng cho những đồng nghiệp của chúng tôi và nhà giáo tại Việt Nam, khuyến khích tiếp cận phương pháp giáo dục thực hành, chia sẻ những kinh nghiệm hỗ trợ ý kiến của học sinh. Năm nay cũng là năm đầu tiên mà Ban Tổ chức quyết định đưa chủ điểm lãnh đạo thành một nội dung chính của Hội thảo, nhằm hỗ trợ Ban giám hiệu của các trường và các phòng ban trong trường trong công tác quản lý.

Trí tuệ: Nội dung tập trung vào chủ đề dạy và học ở các cấp khác nhau từ mẫu giáo tới phổ thông trung học

 

Trái tim: Nội dung tập trung và chủ đề phát triển các kỹ năng xã hội và cảm xúc của học sinh, trao quyền cho học sinh lựa chọn và lãnh đạo 

Thực hành: Nội dung tập trung vào giáo dục thực hành, trải nghiệm, tích hợp các hoạt động cộng đồng/xã hội vào trường học, phương pháp dạy và học trong giáo dục trải nghiệm.

Tất cả các nội dung tại Hội thảo Learning Together 2023 sẽ được truyền tải bằng tiếng Việt hoặc bản dịch tiếng Việt.

Diễn giả 

Chương trình hội thảo trực tiếp

Chương trình hội thảo trực tuyến